Álláshirdetés - területi védőnő

Hetes Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetes Község Önkormányzata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74.

Somogy megye, 7431 Juta, Dózsa György utca 27/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai és óvodai, körzeti védőnői prevenciós tevékenység. A tevékenység végzése várhatóan a helyettesített védőnő GYED időtartamának leteltéig fog szólni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Védőnő szak,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdésben nyilvános vagy zárt ülés tartását kéri
 • erkölcsi bizonyítvány vagy az azt igénylő nyilatkozat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Tiborné polgármester nyújt, a 82/686-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetes Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7432 Hetes, Rákóczi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/1177/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.
 • Személyesen: Török Tiborné, Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hetes.hu - 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetes.hu honlapon szerezhet.