Felhívás szociális tűzifa felhívás

FELHÍVÁS
szociális tűzifa igénylésére

 Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 61 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelmek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan hetesi lakos, akinek:

 1. a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
 2. a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.
 3. a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2016. november 25

A kérelmek elbírálását Hetes Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

 

Hetes, 2016. november 11.

 

Török Tiborné sk.
polgármester

Álláshirdetés - vezető ápoló

Ezüstjuhar Nyugdíjasház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ezüstjuhar Nyugdíjasház 

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézmény szakmai feladatainak zavartalan ellátásával, a színvonalas szakmai munka szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az intézmény vezetőjével együttműködve kontrollálja és koordinálja a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontjában foglaltak alapján a vezető ápoló részére előírt képesítés megléte: diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,okleveles ápoló, ápoló, gyógytornász- fizioterapeuta,
 • Szociális intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű együttműködési és konfliktuskezelési készség, szociális érzékenység, empátia,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű tervező, szervező, irányító

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ezüstjuhar Nyugdíjasház címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2016. , valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.
 • Személyesen: Kéhlerné Baracsi Piroska, Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla 74/C.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

 

Időszakos vízhiány

Tájékoztatásul közöljük, hogy Hetes és Csombárd község területén

2016. szeptember 12-én, hétfőn

800 és 1400 óra között

a Hetesi víztorony mosatási, tisztítási munkái miatt nyomásesés, zavarosodás, időszakonként vízhiány várható.

 

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg opálossá válhat, esetlegesen nyomásingadozás várható. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

 

Az érintett területen az adott időpontban tartályautóval biztosítjuk az ivóvízellátást.

 

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék  tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul.

 

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

 

Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kapos Ternero álláshirdetés - Takarítónő

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja takarítónőt keres.

Munkaidő: napi 6 óra.

E-mail: ternero@t-online.hu

Telefonszám: 82/510-299.

 

Hivatali ügyfélfogadás

FELHÍVÁS

 

Értesítjük a Lakosságot, hogy a Hetesi Polgármesteri Hivatal felújítása befejeződött. 2016.07.25-el (Hétfő)

ügyfélfogadásunk változatlan időpontban folytatódik az alábbiak szerint:

 

HÉTFŐ:                 DÉLUTÁN        13 – 16 ÓRÁIG

KEDD:                   DÉLELŐTT         9 – 12 ÓRÁIG

SZERDA:                                          9 – 15 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK:       ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS

PÉNTEK:               DÉLELŐTT         9 – 12 ÓRÁIG

 

EBÉDIDŐ:                   12 – 12,30-IG

 

Tel.: 82/686-360

FAX: 82/686-361

Mobil: 30/677-8474

 

                                                                                   Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

14-352350-404 vadászterület tulajdonosi gyűlés

Hirdetmény

Vadászterületek kijelölése

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban Vtv.) 11/A. § (1) bekezdése alapján a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.


A Vtv. 11. § (2) bekezdése lapján a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. március 31-ig, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza, mely ajánlást a Kormányhivatal a Vtv-ben meghatározott módon harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi.

A Vtv. 11/A. § (4) bekezdése alapján az ajánlást tájékoztató jelleggel az önkormányzatoknak is közzé kell tenni.

14-352360-404 kódszámú vadászterület határai

Nyári diákmunka

Nyári diákmunka

Egy diák egy hónapra foglalkoztatható, napi 4 órás munkaviszonyban.
A foglalkoztatás megkezdése érdekében az érdeklődő diákoknak mielőbb a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b) kell regisztráltatni magukat. Személyi igazolvány, lakcím kártya, adó, TB kártya, ha valamilyen iskolát befejezett a bizonyítvány,valamint kiskorúnál (16 és 18 év között) a szülői nyilatkozat szükséges a regisztrációhoz.
Kérjük az érdeklődőket a szűk határidőre tekintettel, hogy a regisztrációt minél hamarabb tegyék meg.

Vadászterületek kijelölése

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban Vtv.) 11/A. § (1) bekezdése alapján a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.


A Vtv. 11. § (2) bekezdése lapján a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. március 31-ig, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza, mely ajánlást a Kormányhivatal a Vtv-ben meghatározott módon harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi.

A Vtv. 11/A. § (4) bekezdése alapján az ajánlást tájékoztató jelleggel az önkormányzatoknak is közzé kell tenni.

14-352350-404 kódszámú vadászterület határai

14-353850-410 kódszámú vadászterület határai

Ezüstjuhar Nyugdíjasház ápoló, szakápoló munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Ezüstjuhar Szociális Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ezüstjuhar Nyugdíjasház

ápoló, szakápoló
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény profiljába tartozó ápolási, szakápolási feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - Emelt szintű szakképesítés, szakirányú OKJ-s vagy szakápolói végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - Idősek otthonában szerzett ápolói tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 - Személyesen vagy postai úton a 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. szám alatt
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető és a vezető ápoló előtt történő személyes meghallgatás, sikeres pályázat esetén próbamunka
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30..

 

Utócímkézés

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati Társulás munkatársai műanyag címkét helyeztek fel a vegyes hulladék gyűjtő edényekre településükön.  

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkatársai

az utócímkézési folyamatot 2015. május 23-án (hétfőn) végzik.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hogy a táblázatban megjelölt ürítési napokon 6:00 és 17:00 óra között hagyják kint a kukát a közterületen a műanyag címke felhelyezéséig.

 

Kérjük, értesítsék településük lakosságát a táblázatban szereplő időpontokról.

 

Ha bármilyen problémát észlelnek, vagy kérdésük merül fel, keressék Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkatársait telefonon a +36 82-310-000 telefonszámon, vagy a 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. szám (Kapos Holding ügyfélszolgálat) alatt.

 

Kukákon tervezett címkék elhelyezése

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft tájékoztatása alapján a 2016. április 18-ra tervezett címkék felhelyezése, sajnos egy előre nem látott műszaki hiba miatt meghiúsult.

Természetesen ezt az elmaradást a következő ürítés alkalmával pótolni fogjuk.

Tájékoztatják a lakosságot a módosult időpontról, mely 2016. április 25.

 

A kialakult helyzetért a társaság elnézést kér!

 

Kapos Ternero Kft álláshirdetés

A hetesi Kapos Ternero Kft. vágóhídi segédmunkást (férfi) keres azonnali belépéssel. 8 órás főállás!

Az önéletrajzokat a ternero@t-online.hu címre várjuk.

Telefonszám: 82/510-299.

Lomtalanítás 2016

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

2016. szeptember 13-án

végzi a lomtalanítást Hetes településen.

A regisztrált ingatlanok elől a DDH Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva.

 

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.

 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).

 

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Hetes ivóvíz tárolómedence mosatási munkái

A Drv Zrt. Hetes településen

2016. április 12.-én (kedden) 8-14 óra között

az 50m3-es térszíni tárolómedence mosatási munkái miatt nyomáscsökkenés, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány várható.

 

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíztárolók mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

 

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Értesítés műanyag címke felhelyezéséről (vegyes hulladékos edényre)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ügyfelek körében új rendszert vezet be a hulladéktároló edények azonosítására. Tapasztalataink szerint a lakóingatlanok tulajdonosainak egy része nem szerepel a közszolgáltatás alapját képező adatbázisban, miközben a hulladékot az ő ingatlana elől is rendszeresen elszállítja Társaságunk. A hulladékszállítási rendszer fenntarthatósága megköveteli, hogy az igénybevett szolgáltatás ellenértéke befolyjon a szolgáltatóhoz. Így lehetővé válik, hogy az adatbázisban jelenleg nem szereplő edények tulajdonosait a rendszerbe integrálják. Ennek megvalósításához a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egy új, komplex nyilvántartási rendszert állított fel.

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az önkormányzatok és a lakosság segítségét kéri abban, hogy az edények beazonosítását és megjelölését gyorsan és zökkenőmentesen el tudják végezni.

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati Társulás munkatársai műanyag címkét helyeznek fel minden edényre, ezért kérjük, hogy 2016. április 18-án (hétfő)  6:00 és 17:00 óra között hagyják kint a kukát a közterületen a műanyag címke felhelyezéséig. 

Eboltás - 2016

ÉRTESÍTÉS EBEK KÖTELEZŐ OLTÁSÁRA

Az eboltás helyszíne: Hetes, Rákóczi u. 34. (Önkormányzat udvara)
Az eboltás helyszíne: 2016.április 5.(kedd) 17-19.óra

 

Oltáskötelezett minden 3 hónapos kornál idősebb eb. A kutya felvezetését és biztonságát a tulajdonos végziEbtartás csak chippel ellátottan lehet a lakókörnyezetünkben.

 

A veszettség elleni oltás (gyógyszer) ára

4.000,-Ft

Chip ára

3.500,-Ft

Könyv ára

600,-Ft.

Háznál oltás díja

5.000,-Ft/eb.

A chipeztetést és oltatást elmulasztó ebtartó szabálysértést követ el, aki bírságolva lesz a szabálysértési hatóság által.

 

OLTÁSI IGAZOLVÁNYT(könyvet) kérjük hozza magával.

Az oltás helyén kell a díjat megfizetni.

Megértő szíves közreműködésüket köszönjük.

(Más állatorvossal oltatott eb könyve bemutatandó a hivatalnál)

Oltás Csombárdon: 2016.04.06-án(szerda) 17-19.óra

 

Dr. Szalay Szabolcs
állatorvos

Vadászterületek kijelölése

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban Vtv.) 11/A. § (1) bekezdése alapján a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.


A Vtv. 11. § (2) bekezdése lapján a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. március 31-ig, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza, mely ajánlást a Kormányhivatal a Vtv-ben meghatározott módon harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi.

A Vtv. 11/A. § (4) bekezdése alapján az ajánlást tájékoztató jelleggel az önkormányzatoknak is közzé kell tenni.

Hetes

Ajánlás a 14-353850 kódszámú vadászterület határára

Térkép melléklet a 14-353850 kódszámú vadászterület határára


Ajánlás a 14-353860 kódszámú vadászterület határára

Térkép melléklet a 14-353860 kódszámú vadászterület határára


Ajánlás a 14-353950 kódszámú vadászterület határára

Térkép melléklet a 14-353950 kódszámú vadászterület határára

Komposztálóláda igényfelmérés

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft (DDH) értesítése alapján a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében Hetesen a már kiosztott szelektív hulladékgyűjtő edények mellé ingyenesen, új, 360 literes, műanyag komposztáló ládák kerülnek kiosztásra. A komposztáló ládákat a település lakossága részére a települési önkormányzat osztja ki.

 

Kérjük a lakosságot, hogy a komposztáló ládákra vonatkozó igényüket legkésőbb 2016. április 15. 12.00 óráig jelezzék az önkormányzat részére telefonon a 82/585-020-as számon, e-mail-ben hivatal@hetes.hu címen vagy személyesen az önkormányzatnál (Rákóczi u. 34.).

 

Hetesen az igényelhető komposztáló ládák maximális mennyisége: 169 db.

 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló komposztáló ládák száma kevesebb, mint a településen található ingatlanok száma, ezért az igényeket a beérkezésük sorrendjében tudjuk teljesíteni.

Kéménytűz figyelemfelhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban. megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogsz.abályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértfüvel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők s-zabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgez6 vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizek.be, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstennék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be k:iegészító fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelöberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerak:ódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyilásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelöberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények: rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7.
Tel: 82/528-990
www.somogy.katasztrofavedelem.hu
e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu

 

Tájékoztató munkaerő-piaci programból nyújtható támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ

az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14

munkaerő-piaci programból nyújtható támogatásokról

 

Az GINOP 5.2.1 intézkedés az ESZA (Európai Szociális Alap), YEI (Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés), valamint nemzeti társfinanszírozás forrásából valósul meg.

 

Ki után vehető igénybe foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás?

 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban a járási munkaügyi kirendeltségre benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő, 25 év alatti álláskeresőt szeretnének foglalkoztatni munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

 

I. Bérköltség támogatás:

a) ,,legfeljebb 90 nap" konstrukció:

 • De minimis támogatás
 • Mértéke, időtartama: a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó (SZHA) legfeljebb 100%-a lehet, legfeljebb 90 napra, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül.

 

 

b) ,,legfeljebb 10+5 havi"konstrukció:

De minimis támogatás

Alacsony iskolázottságú, szakképzetlen fiatalok foglalkoztatása esetén nyújtható .

Maximális időtartam, mértéke: legfeljebb 10+5 hónap; 10 hónapig a munkabér és a kifizetendő SZHA 100%-os megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak SZHA-ja erejéig, 5 hónapig támogatás nélkül tovább kell foglalkoztatni

 

 

c) ,,legfeljebb 6+3 havi"konstrukció:

De minimis támogatás

Nem alacsony iskolázottságú fiatalok foglalkoztatása esetén nyújtható .

Maximális időtartam, mértéke: legfeljebb 6+3 hónap; 6 hónapig a munkabér és a kifizetett SZHA 100%-os megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak SZHA-ja erejéig, 3 hónapig támogatás nélkül tovább kell foglalkoztatni.

 

II. Bértámogatás:

 • Nem de minimis támogatás.
 • Mértéke, maximális időtartama: legfeljebb 8+4 hónap; 8 hónapig a munkabér és a kifizetett SZHA 70%-os megtérítése, 4 hónapig tovább kell foglalkoztatni

 

 

A támogatások megállapításának módjáról és egyéb feltételeiről bővebb információt a járási munkaügyi kirendeltségek nyújtanak!

Meghívó - Húsvéti Játszóház

Húsvét

Kedves leendő elsősök és Óvónénik!

 

Szeretettel várunk Benneteket Húsvéti Játszóházunkba, melyet

 2016. március 22.- én 13 órai kezdettel tartunk iskolánk emeleti termében.

Üdvözlettel:

Az alsós Tanítónénik

Húsvét

Közlemény a 2016/2017. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Közlemény
a 2016/2017. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési­oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint, az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ) részére.

Fentiek alapján a 2016/2017. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozom meg, és teszem közzé:

2016. április 14. napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és
2016. április 15. napján (pénteken) 8 órától 19 óráig

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola, köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-Je és április 30-a között -a kormányhivatal által közleményben . vagy hirdetményben közzétett időpontban -köteles belratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasltó döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés Jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosltó iskola első évfolyamára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a Járási hivatal Jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles belratni a kijelölt iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállltott személyi azonosítót és lakclmet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére lrásban közölni, azaz -az eljárásban -tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasltó döntést hozni. (elsőfokú határozat).

Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogoNoslati lehetőséggel élhet. A szülő a Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számltott 15 napon belül. Az eljárást megindltó kérelmet az adott intézmény fenntartójához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához kell benyújtani. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a Jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony létesítésével, kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztositó iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján érteslti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési­oktatási intézmény körzetében van.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

 

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

 • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
 • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

1. Az engedélyezés tárgya
Minden külterületen végzett szabadtéri égetést az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

A szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

2. Az eljárás menete

Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illeték köteles. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes  katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

226. § (2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.

3. Az irányított égetés tűzvédelmi szabályai

226. § (5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

II. Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat le.
Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri.
Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt minimum 20 napos határidő megadásával hatósági felhívás kibocsátásának nincs helye, tekintettel arra, hogy a jogszabály megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával már nem orvosolható. A Ket. 94. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljáró hatóság megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívásnak nincs helye.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

Ha a belterületi szabadtéri égetést a települési önkormányzat megengedi, de az égetést nem a rendeletben meghatározott időpontban végezték, a bírságot kiszabó határozat egy példánya a jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megküldésre kerül a települési önkormányzat részére is tájékoztatásul.

 

Tisztelettel:

 

Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7.  › H-7401 Kaposvár, Pf.: 71
Tel: (36-82) 528-851  Fax: (36-82) 528-851
e-mail: kat.ved.kaposvar@katved.gov.hu

 

Értesítés kéményseprő szolgáltatás végzéséről - 2016 I. félév

É R T E S Í T É S
kéményseprő szolgáltatás végzéséről

A Somogy Kéményseprő-Mester KFT. értesíti Hetes lakosságát és közületeit, hogy a 2016. I. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén.

Március 07. Petőfi  u.  1 – 44-ig.
Március 08. Petőfi  u. 49 – 59-ig.,     Ady E. u.   1 – 28.
Március 09. Ady 30 – 44.,   Sétáló u.  53 – 32.  
Március 10. Sétáló u. 27 – 2-ig., Pete L. u., Hársfa u., Nyírfí u., Vikár u.  2-17-ig.  
Március 11. V I S S Z A J Á R Á S
Március 16. Vikár u.  18 – 55-ig.
Március 17. Vikár u.  57 – 91-ig.,    Rákóczi u. 1 – 6-ig.
Március 18. Rákóczi F. u.  7 – 43-ig.
Március 21. Fűzfa u. 1 – 51-ig.,     Fűzfa u.   60 – 32-ig.
Március 22.  Fűzfa u. 30 – 2-ig.,     József A. u.
Március 23. V I S S Z A J Á R Á S

 

A munkák elvégzését a 2015. évi CCXI. tv. és a 63/2012. (XII.)sz. BM rendelet, valamint Hetes község önkormányzati rendelete teszi kötelezővé.Kérjük, hogy a kéményekhez való bejutást biztosítani szíveskedjenek a jelzett időszak alatt.

A munkát végző dolgozó neve:Kovács Károly

Somogy Kéményseprő-Mester KFT. 

Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány - Báli támogató lista 2016

Anyagi támogatások

Stúdio-Didakt Kft Balatonszárszó 100.000 Ft
MCM-Diamant röplabda klub Kaposvár 75 000 Ft
KVIKSZ Kft. Kaposvár   70.000 Ft
Hetes Község Önkormányzat Hetes  60.000 Ft
Pavelka Béla   Hetes  60.000 Ft
Kapos Ternero Kft.  Hetes   50.000 Ft
Laczó Bálint  Hetes   50.000 Ft
Dr. József István Kaposvár   50.000 Ft
Major Péter  Budapest    25.000 Ft
Vikár Béla Termelőszövetkezet Hetes  20.000 Ft
Jakab József  Kaposvár  20.000 Ft
Gärtner Andrea-Makai Győző Hetes   20.000 Ft
Irodagép Kft Kaposvár  20 000 Ft
LisaEsther Kft.  Kaposvár  20.000 Ft
Pelőcz Sándor Hetes  10.000 Ft
Haris Jenő  Hetes  10.000 Ft
Büki Tibor  Somogysárd  10.000 Ft
Dr. Egervári Csaba Kaposvár  10.000 Ft
Szücs Géza   Kaposvár  10.000 Ft
Présel József  Csombárd  10.000 Ft
Dr. Albert Antal   Mezőcsokonya 10.000 Ft
Bartekné Bayer Emese  Hetes  5.000 Ft
Névtelen felajánló  Hetes   5.000 Ft
Névtelen felajánló  Hetes 5.000 Ft
Dr. Révfalvi és Társa Bt.  Hetes  5.000 Ft
Török Tiborné  Hetes  5.000 Ft
Várföldi Attila Hetes   3.000 Ft
Sándor Jenő Hetes 2.500 Ft
Kutasiné Molnár Boglárka Kaposmérő  2.000 Ft

 

     Tombola felajánlások, egyéb támogatások:

 

QLR PC Bontó  Kaposvár
Bene János   Kaposvár
Szászné Hajdú Katalin Várda
Oláh Gumiszervíz Kft. Kaposvár
Bakai Tamás   Hetes
Tóth Zoltán  Hetes
Tüskevár Patika Kaposvár
Illés Szilvia Hetes
Bódog Csaba  Dombóvár
Kiss Virág Anita Hetes
Ádámné Ivánczai Márta Hetes
Magyar János Kaposvár
Noé Kornélia Hetes
Sándor Tiborné  Hetes
Kissné Lang Mária Hetes
Présel József   Csombárd
Balogh László   Kaposvár
Ifj. Pelőcz Sándor  Hetes
Fekete József informatikus
Éhl Fülöp Hetes
Tánczos Tibor Hetes
Keceli Jánosné   Hetes
Király Fivérek Kft.  Marcali
Várföldi Attila  Hetes
Jusztina Cukrászda  Mezőcsokonya
Tar Zoltán  Kaposvár
Tarr Zsolt  Juta
Horváth Istvánné  Hetes
Bakó György  Kadarkút
Molnár József   Kaposfő
Király Lászlóné Hetes
Hardi Flóra Hetes
Dunavecse Önkormányzat  Dunavecse
Czebei Gyula  Kaposvár
Rehling András Kaposvár
Fujsz Dezső  Hetes
Békei Pál  Hetes

Az iskola és az óvoda többi dolgozója munkájával, jelenlétével támogatta az alapítványt.

 

Munkával, támogatói jeggyel, tombolával segítő szülők:

Bézsenyi József

Bősze Ágnes

Bükiné Major Andrea

Czakóné Dékány Melinda

Deák Brigitta

Fenyvesiné Tamás Zsuzsanna

Fenyvesi Zsolt

Gazda Dezső

Győrfi Norbertné

Hardi Dóra

Haris Jenő

Horváth Anikó

Horváth Péter

Horváth Gyöngyi Éva

Horváth Katalin

Horváth Mária

Holozsi Zoltán

Kollár Károlyné

Laczó Zita

Laczó Gergő

Laczóné Tóth Anett

Márián Gáborné

Milinte Anikó

Nemes Alfréd

Pappné Csapó Szilvia

Serei Szilvia

Szabó Lászlóné

Szalaki-Kántor Krisztina

Szücsné Békei Gyöngyi

Troll András

Vajda Henriett

Vijánt Heléna

Walkszhöfer Mónika

Közmeghallgatás 2016

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Önt, hogy a képviselő-testület

2016. március 7-én (hétfő) 18.00 órakor közmeghallgatást tart

a faluházban, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend
Polgármesteri beszámoló a 2015. év eseményeiről és a 2016. évi tervek ismertetése.

 

Török Tiborné
polgármester

Aktuális események

SzervezőIdőpontRendezvény
Nyugdíjas Klub 2016.02.27. A Nyugdíjas Klub fennállása 20 éves évfordulójának megünneplése
Vikár Szövetkezet Hetes Sc 2016.03.12 VI. Borverseny - Helyszín: Hetes Faluház
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány 2016.03.05. Nőnapi Bál
Nyugdíjas Klub 2016.03.19. Nőnapi köszöntés és az első negyedéves névnaposok köszöntése

 A teljes évi eseménynaptár a bal oldalon található "Eseménynaptár" menüre kattintva érhető el.

Hirdetmény körzeti erdőtervezés lakossági egyeztető tárgyalása

HIRDETMÉNY

Körzeti erdőtervezés

lakossági egyeztető tárgyalása

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya (továbbiakban: Osztály) a Nagybajomi erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezésének részeként lakossági egyeztető tárgyalást tart 2016. március 16-án 09.00 órai kezdettel, a SMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának hivatali helyiségében (Kaposvár Fodor József tér 1.).

A körzeti erdőtervezés folyamata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 31-36. §-aiban és az erdőtervrendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. FVM rendeletben (továbbiakban: Tervezési rendelet) foglaltak alapján valósul meg.

A 2015. évi körzeti erdő tervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodás egyedi szabályairól szóló 45/2015.(VII.28.) FM rendelet 2015. augusztus 06-i hatálybalépésével kezdődött meg a 2015. évi körzeti erdőtervezés.

A körzetben érintett erdőgazdálkodók, hatóságok, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság), a körzet területén található önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdését követően írásos javaslatokat tehettek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással kapcsolatosan.

Az Igazgatóság munkatársai ezzel egyidejűleg elvégezték a termőhely és a faállomány jellemzőinek meghatározását szolgáló és a nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges terepi méréseket, adatgyűjtést.

Az Igazgatóság a Tervezési rendelet 8. § (1) pontjában foglaltak szerint a körzeti erdőtervezés során végrehajtotta a Natura 2000 területen előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetére vonatkozóan a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek hatásainak vizsgálatát.

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét és a terepi felvételezést követően az Igazgatóság megtartotta az erdőrészlet szintű tárgyalásokat, amelynek célja a részlet erdőgazdálkodójával, az érintett hatóságokkal és a védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervvel (az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal) történő külön egyeztetés. Ezen az egyeztetésen került meghatározásra hogy az erdőgazdálkodóknak konkrétan milyen fakitermelési lehetőségei, korlátai és erdőfelújítási feladatai lesznek az elkövetkező 10 évben folytatandó gazdálkodásuk során.

A lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal az Igazgatóság a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság honlapján: www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/erdo elérhetővé teszi a körzeti erdőterv tervezetének a meghívottakat érintő előírás javaslatait.

Az Erdészeti Osztály a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a megjelenteknek a körzet természeti viszonyairól, a következő 10 év erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. Emellett ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura 2000 területre gyakorolt hatásait.

A körzeti erdőtervezés befejezéseként az Igazgatóság záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és hatóságok, a helyi önkormányzatok, valamint az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával.

Ezt követően az Erdészeti Osztály 30 napon belül tematikus térképet tesz közzé a NEBIH Erdészeti Igazgatóság honlapján, amelyen megjeleníti a tervezés alá vont területen folytatandó jelentős fakitermelési munkákat. A közzétételt követő 8 napon belül -a honlapon keresztül - bárki írásos észrevételt tehet a tervezett fakitermelési munkákkal kapcsolatosan.

Amennyiben részt kíván venni a lakossági egyeztető tárgyaláson, kérem, jelenjen meg a megadott helyszínen és időpontban.

Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány - Alapítványi Est 2016

Szeretettel meghívjuk az "Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány" Estjére

Fellépők: 

 • A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, AlapfoKú Művészeti iskola tanárai és tanulói
 • Az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület táncosai
 • lskolánk drámacsoportja

Fővédnök: KVIKSZ Kft.

Zene: DJ. Bakai


Helyszín: Hetes Sportcsanok

ldöpont: 2016. február 13. 19:00

Jegyárak: 2500 Ft (vacsorával) 1200 Ft (belépójegy, támogatói jegy) Jegyek az iskolában is vásárolnatók !

Meghívó - Civil szervezetekkel program egyeztetés

Valamennyi hetesi civil szervezet vezetőjét Hetes Község Önkormányzata ezúton meghívja és várja 2016. január 26-án (kedd) 14 órára a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal épületében tartandó megbeszélésre, melynek célja a településen működő civil szervezetek programjainak összehangolása. A megbeszélésen reményeinek szerint minden civil szervezet részt vesz a jövőbeni szorosabb együttműködés kialakítása érdekében.

Kérjük, amennyiben megjelenésében akadályoztatva van, gondoskodjon olyan személy részvételéről, aki a szervezet 2016-ös terveiről érdemben tájékoztatást tud adni!

Temető új üzemeltetője a Lélekút Temetkezési Kft.

Tisztelt Hetesi Lakosok!
Tájékoztatom Hetes Község Lakosságát, hogy a település Képviselő Testületének döntése értelmében 2016.01.01-től a temető új üzemeltetője a Lélekút Temetkezési Kft.
Temetés felvételi iroda: 7400 Kaposvár Teleki u. 16-18.
Telefon: 06-82/950-714
Ügyelet 24 órában: 06-70/3888-444
E-mail cím: lelekuttemetkezes@gmail.com
Hozzátartozó elhalálozása esetén a fenti elérhetőségek valamelyikén, vagy személyesen keressék az üzemeltetőt.

OTP bankautomata Hetesen

Tisztelt Lakosság!

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete örömmel értesíti a lakosságot, hogy a mai naptól már a községünk központjában a  Faluháznál is működik bankautomata a nap 24 órájában, így a Hetesen és a környékbeli településeken élőknek már nem kell más településekre elutazni, amennyiben készpénzt kívánnak felvenni. 

Az Önkormányzat egyben köszönetét fejezi ki az OTP Bank Nyrt-nek, hogy a bankautomata iránti kérelem kedvező elbírálást nyert és mindenkinek aki a bankautomata telepítésében és az elbírálásban részt vettek. 

Szelektív hulladékgyűjtő edények ürítése

Hetes településen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. kéthetente hétfőn végzi, minden páratlan héten. Ennek értelmében az első gyűjtési nap 2016.01.18.

A vegyes hulladék és a szelektív hulladék gyűjtése ugyanarra a napra esik kéthetente, ugyanakkor két külön autó gyűjti össze őket, ami az ürítési nap bármely szakaszában megtörténhet, egymástól függetlenül. Kérjük, hogy a szállítás napján reggel 06:00 és este 22:00 óra között hagyják kint az edényeket közterületen, hozzáférhető helyen úgy, hogy az ürítés akadályba ne ütközzön. A nem ebben az időszakban elérhetővé tett edényekért a Közszolgáltatónak járaton kívül nem áll módjában visszamenni.

Fenyőfák elszállítása

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a fenyőfák elszállítását 2016.01.11-2016.01.15-ig végezi, minden település esetében a vegyes hulladék szállításának napján.

A fenyőfák elszállítását Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ingyen végzi el minden településen.

Kérjük, a fenyőfákról mindent szedjenek le: a csillagszórókat, szaloncukorpapírokat, szalagokat is. A begyűjtött fás szárú növényeket a hulladékkezelő telepre szállítjuk, ahol darálást követően komposztálni fogjuk.

Szelektív hulladékgyűjtő edény osztás

Tisztelt Lakosság!

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében Hetesen a már meglévő kommunális hulladékgyűjtő edények mellé ingyenesen, új, kék színű, 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edények kerülnek kiosztásra, melyekben az újrahasznosítható hulladékot (papír, műanyag, fém) gyűjthetik.

 

A szelektíven gyűjtött hulladék kéthetente fog elszállításra kerülni, a gyűjtés napjáról tájékoztatni fogjuk.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele a lakossági ügyfeleink részére díjmentes.

A szelektív hulladékgyűjtő edény osztásának helyszíne: Hetes,  Kultúrház

A szelektív hulladékgyűjtő edény osztásának időpontja: 2015. december 19. (szombat), 8:00 – 14:00

A szelektív edényzet az átadás helyszínén történő átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása után az ingatlan tulajdonosa személyesen veheti át.

Személyes átvételkor kérjük, hozza magával:

 • személyi igazolványát
 • lakcímkártyáját

Falukarácsony meghívó

Tisztelettel meghívjuk a Község Lakosságát

  

2015. december 18-án (péntek) 17.00 órára

 

a Hetesi Sportcsarnokban tartandó Falukarácsonyra.

 

 

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Adminisztrátori állás Kapos Ternero Kft

A hetesi Kapos Ternero Kft. 6 órás munkaviszonyban alkalmazna adminisztrátort.

A munkakör betöltéséhez számítógépes ismeret szükséges (word, excell, ppt)

Az önéletrajzokat a ternero@t-online.hu címre várjuk.

Vikár Béla emlékhét Hetesen

Vikár Béla

Hetes 1859. április 1. - Dunavecse 1945. szeptember 22.
Népzene-kutató, etnográfus

Meghívó

Vikár Béla halálának 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartunk 2015. szeptember 22-én 17 órai kezdettel a hetesi Vikár Béla Emlékháznál. Fellép a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar és a hetesi hagyományörző csoport. Beszédet mond Bank Lajos címzetes igazgató, a Magyar Kultúra Lovagja.

Szeptember 25-én 17 órai kezdettel koszorúzási ünnepség lesz a Vikár-szobornál, melyen fellép a Dunavecsei Kék Duna népdalkör.

Majorné Bániczki Julianna Vikár-kutató emlékezik meg előadásával Vikár Béláról.

Rossz idő esetén a rendezvények a Faluházban kerülnek megrendezésre (Hetes, Vikár B. u. 74.)

Szüreti felvonulás Hetesen - 2015

Közhírré tétetik!

 

2015. Szeptember 26-án 13 órakor szüreti felvonulás kezdetét véteti.

 

A falu apraja, nagyja, aki felvonulni akarna, 13 óráig érkezzen meg a sportcsarnok bejárata elé. Ha kisbírónk hirdetményét szeretné hallani, sétáljon az utca elejére vagy végére, mert a kisbíró ott fog dobolni. Ha meghozta kedvét a felvonulók serege jöjjön el 20.30 –kor kezdődő szüreti bálba. Talpalávalót a Joker Band húzza. Belépő: 1.200,- Ft

 

 Felvonulás útvonala

 • Fűzfa utca
 • József Attila utca
 • Sétáló utca
 • Nyírfa utca
 • Sétáló utcán tovább
 • Petőfi utca
 • Ady Endre utca
 • Vikár Béla utca
 • Rákóczi utca
 • Sportpálya

Változás a háziorvosi, fogorvosi és védőnői ellátásban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hetes háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelőjének komplex belső átalakítása a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján 2015. augusztus 3-án kezdődik.

Az orvosi rendelő felújítási munkálatai alatt 2015. augusztus 3-tól Dr. Tóth Jenő háziorvos Hetes Község Önkormányzata (Hetes,Rákóczi u. 34.) épületében rendel.

A védőnői feladatokat Zóka Kitti Katalin védőnő a Kultúrház épületében az Ifjújági Klub helységében látja el.

A hetesi fogorvosi rendelés 2015. augusztus 06-tól (csütörtök) Somogyjád fogorvosi rendelőben Somogyjád, Fő utca 8. lesz elérhető.

Rendel: dr. Révfalvi Mónika fogorvos
Telefon: 82/489-017

Fogorvosi rendelési idő

Hétfő: 12 h-tól 18 h-ig
Kedd: 8 h-tól 14 h-ig
Szerda: 8 h-tól 14 h-ig
Csütörtök: 12 h-tól 18 h-ig
Péntek: 8 h-tól 14 h-ig

 

2015. augusztus 08. szombat munkanapon 08 h-tól 12h-ig lesz fogorvosi rendelés.

Fogorvosi hétvégi és ünnepnapi ügyelet:
Kaposvár, Ezredév utca
Szombat, Vasárnap és ünnepnap 8-14-ig.