2017. január 26.

Sajtóközlemény

hETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00033 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

Hetes Község Önkormányzat, mint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata sikeresen pályázott informatikai eszközök beszerzésére. A fejlesztés eredményeként a Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda községek önkormányzatai feladatait ellátó Hivatal csatlakozik az ASP központhoz.

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 22-én meghozott döntése értelmében Hetes Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00033 kódszámú, ,, HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA " című pályázatát 5.999.930,- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.

A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

Hetes, 2017. január 26

„HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Sajtóközlemény

2015. július 21.

Közel 60 millió forintból újul meg Hetesen a házoirvosi, fogorvosi és védőnői rendelő

Júliusban hét települést is érintő felújítási munkálatok veszik kezdetüket a helyi egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében. A beruházás keretében Hetes település háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelői is megújulnak. A környező települések lakói számára is egészségügyi alapellátást biztosító épületet közel 60 millió forintos uniós támogatással korszerűsítik.

Hetes háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelőjében komplex belső átalakítás zajlik majd a nyár során. Itt az teljes körű akadálymentesítés mellett új nyílászárókat kap az épület, a környezettudatosság jegyében pedig fűtéskorszerűsítést hajtanak végre, amely gazdaságosabb üzemeletetést biztosít az Önkormányzat részére. A pályázat keretében megújul az épület előtti parkoló valamint a kerítés is, . 

A Dél-Dunántúli Operatív Program „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” (DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049).pályázatának keretében nyerte el Hetes település az 59,98 millió forintos összeget a háziorvosi vegyes ellátás, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgáltatás fejlesztéséhez. A felújítás eredményeként az érintett települések lakossága mai kor követelményeinek megfelelő épületben veheti igénybe az egészségügyi alapellátás által biztosított szolgáltatásokat.

A házi gyermek- és felnőtt orvosi ellátást Hetes és Csombárd települések tartják fenn a fogorvosi ellátás Hetes, Csombárd, Juta, Mezőcsokonya, Somogysárd, Bodrog és Újvárfalva települések lakói számára biztosított, míg a védőnői szolgálat Hetes, Juta, és Csombárd települések esetében biztosítja az ellátást.

„HÁZIORVOSI VEGYES ELLÁTÁS, FOGORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE HETES TELEPÜLÉSEN

Sajtóközlemény

2015. október 05.

60 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJÚLT MEG HETESEN A HÁZOIRVOSI, FOGORVOSI ÉS VÉDŐNŐI RENDELŐ

A beruházás keretében Hetes település háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelői is megújultak. A 60 millió forintos uniós támogatással környező települések lakói számára is egészségügyi alapellátást biztosító épületet közel 60 millió forintos korszerűsítik

Hetes Község Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049 pályázat keretében korszerűsítette Hetes település orvosi rendelőjének, fogorvosi rendelőjének és a védőnői szolgálatnak helyt adó épületet. A támogatás összege 59.98 Mft.

A felújítás eredményeként az érintett települések lakossága mai kor követelményeinek megfelelő épületben veheti igénybe az egészségügyi alapellátás által biztosított szolgáltatásokat.

A támogatott projekt eredményeként korszerű orvosi rendelő várja a betegeket Hetes településén valamint Hetes, Csombárd, Juta, Mezőcsokonya, Somogysárd, Bodrog és Újvárfalva települések lakossága mai kor követelményeinek megfelelő épületben veheti igénybe az egészségügyi alapellátás által biztosított szolgáltatásokat.

A projekt eredményeként a Hetes rendelő akadálymentes elérhetősége is biztosítottá vált. A projekt a Széchenyi2020 program keretben valósult meg. 

„HÁZIORVOSI VEGYES ELLÁTÁS, FOGORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE HETES TELEPÜLÉSEN