A települési versenyképesség szempontjából a jegyzőség szakmai színvonala meghatározó jelentőségű. A hivatal Bodrog, Csombárd, Hetes, Várda községek önkormányzati feladatait látja el.

A Közös Hivatal munkáját a jegyző fogja össze. A pénzügyi gazdasági csoportot négy fő alkotja.  Az adóügyekkel egy fő foglalkozik a négy településen. A népesség nyilvántartását, az iktatási feladatokat és a különböző hatósági ügyek intézését szintén egy fő látja el. A szociális ügyek intézését egy fő végzi.

A településen szolgáltató Hivatal működik. Ez azt jelenti, hogy az egyéb civil szervezeti feladatokban is részt vállal. Rugalmasan alkalmazkodik a települési és társadalmi elvárásokhoz. Mint a pályázatok, beruházások gyakorlati lebonyolítói a szakmai felkészültség mellett fontos a település adottságainak lehetőségeinek ismerete is.

Címe 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. 
Telefon: 82/686-360 és 82/686-460
Fax: 82/686-361
E-mail hivatal@hetes.hu

 

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselői:
Telefonszám: 82/686-360 mellék
dr. Lukács Zoltán jegyző 9
Kiss Istvánné pénzügyi főmunkatárs 5
Pelőcz Sándor pénzügyi  4
Balajczáné Pátkai Magdolna pénzügyi főmunkatárs 6
Sótonyi Györgyné igazgatási főmunkatárs 3
Béres Judit informatikai főelőadó 1
Sándor Kinga adóügyi előadó 2
Török Tiborné polgármester 8

 A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13.00 - 16.00 
Kedd: 9.00-12.00 
Szerda: 9.00-15.00
Csütörtök:  -
Péntek: 8.00-12.00