Zöldhulladék gyűjtés

Tájékoztatás Régiós zöldhulladék-gyűjtésről

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tisztelettel értesítem Hetes Község Lakosságát, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben is a zöldhulladék-gyűjtést házhoz menő rendszer keretein belül valósítja meg, valamennyi ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítják, melynek feltétele, hogy regisztrálni kell.  

Regisztrációjukat írásban: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Pf 136 postai címen, vagy

elektronikus formában a zoldhulladek@khg.hu email címen tehetik meg. illetve az Önkormányzatnál elhelyezett formanyomtatványon is (megtalálható a dokumentumok menü alatt).

Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldhulladék elszállításához kapcsolódó határidőket.

 

Zöldhulladék-gyűjtés

Jelentkezési határidő

 2020. január

 2020. január 6.

 2020. április

 2020. március 31.

 2020. május

 2020. április 30.

 2020. június

 2020. május 31.

 2020. július

 2020. június 30.

 2020. augusztus

 2020. július 31.

 2020. szeptember

 2020. augusztus 31.

 2020. október

 2020. szeptember 30.

 2020. november

 2020. október 31.

A regisztráció kizárólag a fent megjelölt módokon, a következő adatok megadásával, azok határidőn belüli megküldésével érvényes:

  • név
  • cím (település, utca, házszám)

A zöldhulladék szállítás egész évben kérhető. Az igénylés során meg kell jelölni mely hónapokra (2 alkalom/hónap) vonatkozóan szeretnék a szolgáltatást igénybe venni. Sikeres regisztráció után a Hulladékgazdálkodási Kft elektronikus vagy postai úton tájékoztató levelet küld az igénylő részére a zöldhulladék-szállítás pontos időpontjáról.

A megjelölt napon zöldhulladék-szállítás keretein belül kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszállítása történik.

A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, vágott virágokat, faleveleket kizárólag ép és zárt zsákban, vagy kötegelve szállítanak el.

A zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 5:00 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé, a hulladékgyűjtő járat útvonalába, az úttest szélére, a forgalmat nem akadályozó módon, úgy, hogy a begyűjtés akadályba ne ütközzön. A gyűjtés költségét a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft finanszírozza, a lakosság számára ingyenes.

A Társaság továbbá komposztládákat is tud díjmentesen biztosítani az igénylők részére, mellyel saját felhasználásra értékes komposzt készíthető, ezzel is   tehermentesítve környezetünket.

Ezen kívül lehetőség van a térítésmentesen a zöldhulladék egész évben történő leadására a lakossági hulladékudvarban, mely a 610-es út mellett, a taszári körforgalom és az új Hulladékkezelő Központ szomszédságában található meg.

Nyitva tartási idő: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig.

Bővebb információ a Kft honlapján olvasható: http//: www.khg.hu.

 

 

Hetes, 2020. július 13.                                               

                                                                                     Pavelka Béla sk.

                                                                                       polgármester