Változás 2021. január 01-től a Helyi iparűzési adó bevallására vonatkozóan

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően ( 2021.01.01-től) 

az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

 Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Javasoljuk, hogy adózóink legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

 

  1. január 1-jétől az állami adó-és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket 2021. január 1-jétől az adóalanyok -főszabály szerint -nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat.

Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó-és Vámhivatal  (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély - iparűzési adóalany – nyújthatja be az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély (adószámos magánszemély) vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adó fizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul meg tenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni: Hetes Község Önkormányzata Iparűzési adó beszedési számla 11743002-15397548-03540000

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesz benyújthatók.