Szociális tűzifa felhívás 2014

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 72 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelem az önkormányzati hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan lakos, akinek:

  • A téli fűtés megoldása problémát okoz, a család vagyonnal nem rendelkezik
  • A család egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át nem haladja meg.
  • A kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 

Az elbírálás során előnyt élveznek: aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesülők, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2014. november 28.

A kérelmek elbírálását Hetes Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

 

Török Tiborné
polgármester