Statisztikai adatgyűjtés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Hetes településen a önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek
gyakorlata szerint.


A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai ésmegnevezései:

2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai
módszertani alapokon véletlenszerűen választottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés
információin alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.
Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek
nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az
adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!