Önkormányzati támogatás!

Tisztelt Lakosság!

Értesítem Önöket, hogy Hetes Község Képviselő-testülete a 2019.noveber 5-én tartott ülésén döntött arról, a Hetes községben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen Hetesen élő 18.életévüket be nem töltött gyermekeket, illetve a 65. életévüket betöltött személyeket  támogatásban részesíti.

A támogatás felvétele a Hetes Község Önkormányzatnál történik az alábbi időpontokban:

  1. november 26, 27-én 9-12-ig, valamint 13-15 óráig, 2019.november 28-án 9-12 óráig.

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, úgy kérem, hogy a meghatalmazott személy meghatalmazást hozzon magával. 

 

              Pavelka Béla 
              polgármester