Megalakult a Hetesi Települési Értéktár Bizottság

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. január 28. napján megtartott ülésén a 2/2015 (I.28.) számú képviselő testületi határozatával megalakította a Települési Értéktár Bizottságot, melynek célja a helyi kulturális és természeti értékek gondozása, védelme.

A Hetesi Települési Értéktár Bizottság tagjaivá a képviselő- testület Bradánovicsné Csere Ildikót, Kiss Anett Fannit és Pavelka Bélát választotta.

A bizottság 2015. február 3. napján megtartotta alakuló ülését melyen Pavelka Béla alpolgármestert választották a bizottság elnökévé.

A bizottság várja a hetesiek javaslatait arra vonatkozóan, hogy melyek azok a helyi értékek, amelyek érdemes arra, hogy bekerüljenek a települési értéktárba.

Bővebb információ a települési értéktárról honlap Települési Értéktár menüpontjában található!