Megalakult a Hetesi Helyi Választási Bizottság

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 26-i testületi ülésén megválasztotta a Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

 

A Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:

  • Pelőcz Sándor 
  • Szabó Jánosné
  • Sándor Tiborné
  • Békei Mária
  • Takács Ildikó
  • Horváth László Jánosné
  • Bartekné Bayer Emese

 

A választási bizottság tagjai a megválasztásukat követően Török Tiborné, Hetes község polgármestere előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel letették az esküt.

Az eskütételt követően a helyi választási bizottság megtartotta az alakuló ülését, melyen a bizottság elnökének Pelőcz Sándort, míg elnökhelyettesének Szabó Jánosnét választotta meg.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a tisztségvislők megválasztását követően Pavelka Bélát a 4/2019. (VIII. 26.) HVB határozatával polgármesterjelöltként, illetve Király Lászlónét az 5/2019. (VIII. 26.) HVB határozatával egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette.

 

A Hetesi Helyi Választási Bizottság határozatai a következő linken megtekinthetők: http://www.hetes.hu/hvb-hatarozat/