Kisgyermeknevelő állás pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Csillagszem Bölcsődében

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Hársfa utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázó elsődleges feladata, hogy segítse a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, az egészséges kisgyermek testi, lelki és szellemi fejlődését. Megjelenése legyen kulturált, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értéket közvetítsen, pozitív mintát adjon, képviselje a helyi bölcsődei nevelési program szellemiségét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképesítés.
 •         a pályázó az 1997. XXXI. törvénynek illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően képes legyen a gyermekgondozási feladatok ellátására.
 •         cselekvőképesség
 •         büntetlen előélet
 •         egészségügyi alkalmasság
 •         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű gyermekszerető, gyermekközpontú hozzáállás, kreativitás és jó kommunikációs, empátiás készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz
 •         képesítést igazoló bizonyítvány másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Intézményvezető nyújt, a 82/485-956-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska részére a ezustjuhar.haz@kapos-net.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.