Iskolakezdési támogatás

Kedves Szülők!

Kedves Diákok!

 

 

 

 

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2020 (VII.16.) számú határozata szerint Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézményekbe járó, hetesi állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen lakóhelyükön élő lakosoknak az óvoda- és tanévkezdés kiadásainak enyhítésére támogatást biztosít az alábbiak szerint:

a) Az óvodások után a szülők részére egységesen, 5.000, - Ft. támogatást,

b) Az 1-8. évfolyamos diákok után a szülők részére egységesen 7.000, - Ft. támogatást,

c) Az 9-13. évfolyamos diákok után a szülők részére egységesen 10.000, - Ft. támogatást,

d) nappali tagozatos egyetemisták/főiskolások részére 10.000, - Ft hallgató összeget biztosít.

 

Az óvodások és általános iskolás diákok részére a támogatás kifizetésének időpontja:

 

2020.08.24-2020.08.31 között lesz ügyfélfogadási időben.

 

A 9-13 évfolyamos diákok, valamint a nappali tagozatos egyetemisták, főiskolások esetében az egyszeri támogatás kifizetésének feltétele kérelem benyújtása (mellékletben letölthető), valamint iskolalátogatási igazolás bemutatása.

 

A kérelmeket Maros Jánosné szociális és gyámügyi ügyintézőnél kell leadni. Tel: 82/686-360/3

 

Támogatás kifizetésének időpontja:

 

2020.09.01-2020.09.30 között lesz ügyfélfogadási időben.

 

 

Hetes,2020.08.03.

                                                                                                               Pavelka Béla sk

                                                                                                                polgármester