Hirdetmény termőföldek osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

Hirdetmény

A Kaposvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatali Osztály) ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy HETES község területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, megindultak a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások.

A feladat lebonyolítása a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet I. fejezete előírásai szerint történik.

Az eljárásban a Földhivatali Osztály mellett a Geodézia Zrt. vezette konzorcium, mint földmérő vállalkozó, és OKTM 2015/I. konzorcium, mint jogi szolgáltató működik közre.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani a Földhivatalhoz.

Az eljárásban az ingatlan tulajdonosa, mint kérelmet benyújtó tulajdonos (vagy annak jogutódja), vagy mint kérelmet be nem nyújtó tulajdonos vehet részt.

 

A kérelmet benyújtó (vagy jogutód) tulajdonos főbb jogai:

 • a jogi szolgáltatónak nyilatkozatot tehet kérelme visszavonásáról,
 • teljes körű megállapodást köthet, mely során a kérelmezők mellett a nem kérelmező tulajdonostársak részére is kiosztásra kerülhet a tulajdoni hányaduknak megfelelő aranykorona értékű földrészlet,
 • a többi kérelmezővel a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására egyezséget köthetnek,
 • a többi kérelmezővel közösen kialakított javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,
 • a Földhivatali Osztály megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatában foglaltak ellen – egyet nem értés esetén, indokolt esetben – kifogást emelhet,
 • egyezség hiányában részt vehet a sorsolási eljárásban
 • a sorsolási eljárás ellen 48 órán belül kifogást emelhet
 • a kiosztott földrészlete helyszíni bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, melyet a Földhivatali Osztály csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgál.

 

A kérelmet be nem nyújtó tulajdonos főbb jogai:

 • teljes körű megállapodást-egyezséget köthet, mely során a kérelmezők mellett a nem kérelmező tulajdonostársak tulajdonrésze is kiosztásra kerülhet,
 • teljes körű egyezség esetén a többi tulajdonossal közösen kialakított javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,
 • a Földhivatali Osztály megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatában foglaltak ellen – egyet nem értés esetén, indokolt esetben – kifogást emelhet,
 • a kiosztás után visszamaradt földrészlete helyszíni bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, melyet a Földhivatali Osztály csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgál.

A kérelmező tulajdonosokat a Földhivatali Osztály levélben tájékoztatta az eljárással kapcsolatos tudnivalókról.

Tájékoztatom, hogy külterület esetében 0.30 hektárnál (3000 m2), zártkert és belterület esetében 0.15 hektárnál (1500 m2) kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra, továbbá az erdők – teljes körű egyezségi megállapodást kivéve – külön földrészletben, az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak!

Teljes körű egyezség esetén, mely a kérelmet be nem nyújtott tulajdonostársak bevonásával köthető, a megosztás módjáról – amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes – a tulajdonosok maguk dönthetnek. Teljes körű egyezség azt jelenti, hogy valamennyi tulajdonostárs (kérelmező és kérelmet be nem nyújtó tulajdonos) részvétele és megegyezése szükséges ellenkező esetben csak a kérelmet benyújtók vehetnek részt az eljárásban.

A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltatótól kaphatnak tájékoztatást.

A következő időszakban a földmérő úgynevezett keretmérés során ellenőrzi az eljárásban résztvevő földrészletek természetbeni állapotát (határvonalak, művelési ágak, területi adatok), melyhez a tulajdonosok jelenléte nem szükséges. A megosztás csak akkor kezdődhet meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, ezért eltérés esetén a Földhivatali Osztály felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása iránti és/vagy művelési ág változási eljárást indít.

A Földhivatali Osztály, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó határozatát, melyet 8 napra kifüggeszt a földrészlet fekvése szerinti önkormányzat hirdetőtábláján. Ez alatt az idő alatt lehet – indokolt esetben – a határozat ellen fellebbezést benyújtani a Földhivatali Osztályhoz. A jogerőssé vált osztásirány határozat a Földhivatali Osztály hirdetőtábláján, 8 napra kerül kifüggesztésre.

 

Az eljárásban közreműködők elérhetőségei:

 

 

Földmérő vállalkozó:

Jogi szolgáltató:

közreműködő:

Geodézia Zrt.

Dr. Fazekas Róbert Ügyvédi Iroda

levelezési cím:

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. II/2.

telefon:

06-1/363-6801

06-1/302-5525 

e-mail cím:

geodezia@geodezia.hu

iroda@drfazekasrobert.t-online.hu

 

 

Kaposvár, 2015. május 20.

                                                                                           dr. Kimmel József

                                                                                           hivatalvezető s.k.

 

Az eljárásban HETES érintett földrészleteinek helyrajzi számai:

 • 038
 • 052
 • 060
 • 05/1
 • 022/1
 • 026/24
 • 026/3
 • 028/1
 • 028/13
 • 029/3
 • 033/29
 • 035/19
 • 035/27
 • 040/19
 • 040/31
 • 040/38
 • 040/48
 • 057/12
 • 088/8
 • 1264/2