Hirdetmény körzeti erdőtervezés megkezdéséről

HIRDETMÉNY

körzeti erdőtervezés megkezdéséről

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a 2015. évi körzeti erdő tervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló tervezési keretértékekről szóló 45/2015.(VII.28.) FM rendelet 2015.08.05-i hatálybalépésével a Nagybajomi körzetre vonatkozóan megkezdte a 2015. évi körzeti erdőtervezést.

 

Az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdésétől számított 45 napig - tehát 2015.09.19-ig - írásos javaslatokat tehetnek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással kapcsolatosan (Például a különleges felújítási módokkal, az erdősítési célállományokkal, a fahasználatokkal, az üzemmóddal és a rendeltetéssel összefüggésben. ) valamint az erdőt érintő közjóléti tevékenységgel és a konkrét közjóléti fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatosan (pl. parkerdők, kirándulóhelyek, pihenőhelyek kialakítása; erdei tanösvény, erdei tornapálya létrehozása; erdei bemutatóhely kialakítása; a meglévő közjóléti létesítmények· fejlesztése, bővítése). Az üzemmód és a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó külön betartandó szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 27-28. §-ai és a 29. § (3)-(6) pontjai tartalmazzák. Ezen javaslatokat a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály elektronikus formálban (somogy-erdeszet@nebih.gov.hu) vagy postai úton ( 7401Kaposvár Pf.:149.) fogadja. A közjóléti fejlesztési javaslatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (továbbiakban: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) elektronikus formában (erdeszet@nebih.gov.hu) vagy postai úton (1370 Budapest, Pf: 345.) fogadja.

 

Azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését vagy javulását szolgálja.

 

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály az erdőtervezés alá vont területeken a terepi bejárás során méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az erdőrészletek termőhelyi viszonyait és az erdőállományok jellemzőit. Emellett elvégzi az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat.

 

A terepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét követően a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály erdőrészlet szintű tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodókkal való egyeztetés céljából.

 

Az erdőrészlet szintű tárgyalások lezárása után a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály lakossági egyeztető tárgyalást tart. A tárgyalásra a lakosság, valamint a részlet szintű tárgyalás előtt javaslatokat benyújtók bevonásával kerül sor. A meghívottakat érintő előírás javaslatok a lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal elérhetők lesznek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (továbbiakban: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) honlapján

http://www.nebih.gov .hu/szakteruletek/szakternletek/erdeszeti igazgatosag

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a jelenlévőknek a körzet természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a körzetben lévő Natura 2000 területekre vonatkozó információkról, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. A lakossági egyeztető tárgyaláson kerül bemutatásra a körzeti közjóléti fejlesztési terv is.

 

A körzeti erdőtervezés befejezéseként - a körzeti erdőterv elfogadása érdekében - a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és önkormányzatok bevonásával.

 

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. a körzeti erdőterv elkészítését követően 30 napon belül a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapján. Ugyancsak a honlapon kerül közzétételre a körzeti közjóléti fejlesztési terv is.

 

A közzétételt követő 8 napon belül - a honlapon keresztül - bárki írásos észrevételt tehet a tájékoztatásban foglalt információkkal kapcsolatosan.