Hirdetmény körzeti erdőtervezés lakossági egyeztető tárgyalása

HIRDETMÉNY

Körzeti erdőtervezés

lakossági egyeztető tárgyalása

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya (továbbiakban: Osztály) a Nagybajomi erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezésének részeként lakossági egyeztető tárgyalást tart 2016. március 16-án 09.00 órai kezdettel, a SMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának hivatali helyiségében (Kaposvár Fodor József tér 1.).

A körzeti erdőtervezés folyamata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 31-36. §-aiban és az erdőtervrendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. FVM rendeletben (továbbiakban: Tervezési rendelet) foglaltak alapján valósul meg.

A 2015. évi körzeti erdő tervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodás egyedi szabályairól szóló 45/2015.(VII.28.) FM rendelet 2015. augusztus 06-i hatálybalépésével kezdődött meg a 2015. évi körzeti erdőtervezés.

A körzetben érintett erdőgazdálkodók, hatóságok, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság), a körzet területén található önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdését követően írásos javaslatokat tehettek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással kapcsolatosan.

Az Igazgatóság munkatársai ezzel egyidejűleg elvégezték a termőhely és a faállomány jellemzőinek meghatározását szolgáló és a nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges terepi méréseket, adatgyűjtést.

Az Igazgatóság a Tervezési rendelet 8. § (1) pontjában foglaltak szerint a körzeti erdőtervezés során végrehajtotta a Natura 2000 területen előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetére vonatkozóan a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek hatásainak vizsgálatát.

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét és a terepi felvételezést követően az Igazgatóság megtartotta az erdőrészlet szintű tárgyalásokat, amelynek célja a részlet erdőgazdálkodójával, az érintett hatóságokkal és a védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervvel (az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal) történő külön egyeztetés. Ezen az egyeztetésen került meghatározásra hogy az erdőgazdálkodóknak konkrétan milyen fakitermelési lehetőségei, korlátai és erdőfelújítási feladatai lesznek az elkövetkező 10 évben folytatandó gazdálkodásuk során.

A lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal az Igazgatóság a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság honlapján: www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/erdo elérhetővé teszi a körzeti erdőterv tervezetének a meghívottakat érintő előírás javaslatait.

Az Erdészeti Osztály a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a megjelenteknek a körzet természeti viszonyairól, a következő 10 év erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. Emellett ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura 2000 területre gyakorolt hatásait.

A körzeti erdőtervezés befejezéseként az Igazgatóság záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és hatóságok, a helyi önkormányzatok, valamint az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával.

Ezt követően az Erdészeti Osztály 30 napon belül tematikus térképet tesz közzé a NEBIH Erdészeti Igazgatóság honlapján, amelyen megjeleníti a tervezés alá vont területen folytatandó jelentős fakitermelési munkákat. A közzétételt követő 8 napon belül -a honlapon keresztül - bárki írásos észrevételt tehet a tervezett fakitermelési munkákkal kapcsolatosan.

Amennyiben részt kíván venni a lakossági egyeztető tárgyaláson, kérem, jelenjen meg a megadott helyszínen és időpontban.