Felhívás helyi civil szervezetek számára

FELHÍVÁS

Hetes Község Önkormányzata pályázatot hirdet tárgyi eszközök beszerzésére

 

Pályázók köre: Hetes Község területén bejegyzett, és működő civil szervezetek, valamint az önkormányzat intézményei.

 

Teljes pályázati keretösszeg: 500.000,-Ft.

 

A pályázat benyújtható bármilyen eszköz beszerzésére, amely az adott civil szervezet, vagy intézmény működéséhez szükséges és indokolt. Olyan pályázati ötleteket várunk, amelyek értékteremtő beruházásként valósulhatnak meg.

 

A támogatási összeg elnyeréséhez szükséges "Támogatási igénylőlap" Hetes Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 2/2015 (I.29.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete. A nyomtatvány megtalálható a Dokumentumok > Támogatás igénylés menüpontban. Az igényléshez csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot is.

 

Pályázat beadási határideje: 2015. március31.

 

A támogatási igény benyújtható a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban. (7432 Hetes Rákóczi Ferenc u. 34.) 

 

Pályázatuk elkészítéséhez jó munkát kívánunk!

Hetes, 2015. február 9.

Török Tiborné
polgármester