FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Európai Szociális Alapból finanszírozott, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gondozásában álló, EFOP 3.7.1-es "Aktìvan a tudásért" c. projektről, amely a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítását célozza meg, az alapkészségeket, ill. alapkompetenciákat fejlesztő képzésekbe és szakmatanulást megalapozó programokba történő bevonásukkal.

 

Az EFOP 3.7.1.-es projekt képzéseihez a toborzásba bevonható személyek, akik az alábbi kritériumoknak megfelelnek:

+ 18-55 év közötti életkorú

+ alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget, vagy szakképesítést

+ megváltozott munkaképességű

+ gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők

+ pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal

+ 50 éven felüli életkorú személyek

+ egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek

+ etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy tapasztalatuk megerősítésére van szükség

+ foglalkozást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek

+ képzésbe történő bevonáskor keresetpótló juttatásban nem részesült

+ alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet nem folytat

+ képzés időtartama alatt további támogatott képzésben és munkaerőpiaci programban nem vesz részt

  1. A képzésben részt vevők ingyenes oktatás és taneszközök biztosítása mellett, megélhetési támogatásban részesülnek. A Megélhetési támogatás összege teljes képzésre havi 50.956 Ft, ami napi  1874 Ft-ot jelent. A teljes összeg 80 %-át (40765 Ft) a képzés ideje alatt (3 vagy 4 hónap, képzés fajtájától függően) megkapja a képzésben részt vevő, a maradék 20%-ot ( 10191 Ft) képzés befejezését követően, sikeres záróvizsga esetén.
  2. A toborzásra szükséges magukkal hozni a személyüket igazoló okmányokat: TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya