Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasház pályázatot hirdet ápoló munkakör betöltésére

Ezüstjuhar Szociális Központ

Ezüstjuhar Nyugdíjasház

 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

ápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Időskorúak ápolása-gondozása a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM-ben foglaltaknak megfelelő,
 • A kötelező regisztrációnak történő megfelelés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális intézményben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű együttműködési és konfliktuskezelési készség,
 • szociális érzékenység,
 • empátia

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat, regisztrációs igazolás másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ezüstjuhar Nyugdíjasház címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló.
 • Személyesen: Kéhlerné Baracsi Piroska, Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla 74/C.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.