Ezüstjuhar Szociális Központ ápoló munkakör betöltésére pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ezüstjuhar Szociális Központ ápoló munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Időskorúak ápolása, a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM-ben foglaltaknak megfelelően, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egészségügyi vagy szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű együttműködési és konfliktuskezelési készség, Kiváló szintű szociális érzékenység, Kiváló szintű empátia, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz képesítést igazoló bizonyítvány másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány regisztrációs igazolás másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 06/82/485-956 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska részére a ezustjuhar.haz@kapos-net.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Hetes Község Honlapján - 2021. június 29.