Értesítés a Somssich Imre Általános Iskolában a beiratkozás időpontjáról

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Somssich Imre Általános Iskolában a 2017/2018-as tanévre az első osztályos gyermekek beiratkozása a következő napokon lesz:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-17.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-17.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Óvodai szakvélemény – Szakértői vélemény, ha van
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • TAJ kártya
  • Személyi igazolvány /ha van/

Jakab József
intézményvezető