Csillagszem Bölcsődében kisgyermeknevelő munkakör betöltésére pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csillagszem Bölcsődében kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7432 Hetes, Hársfa utca 10. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pályázó elsődleges feladata, hogy segítse a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, az egészséges kisgyermek testi, lelki és szellemi fejlődését. Megjelenése legyen kulturált, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értéket közvetítsen, pozitív mintát adjon, képviselje a helyi bölcsődei nevelési program szellemiségét. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképesítés, Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű gyermekszerető, gyermekközpontú hozzáállás, kreativitás és jó kommunikációs, empátiás készség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz képesítést igazoló bizonyítvány másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 21. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 06/82/485-956 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska részére a ezustjuhar.haz@kapos-net.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 21. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Hetes Község Honlapján - 2021. június 29.