CSALÁDSEGÍTŐ ELÉRHETŐSÉGE ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSA

Családsegítő: Frank Melinda
Ügyfélfogadása: Kedd 9 - 12.00 óra
Telefonszáma: 06-30/819-9544