BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 2017.

Hetes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot

 • felsőoktatási tanulmányokat folytató (A)
 • és felsőfokú tanulmányokat kezdő ( a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
  előtt álló középiskolások; vagy
  b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
  intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően
  felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
  szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
  szakképzésben kívánnak részt venni
  ( (B) fiatalok számára.

 

A pályázatot kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz is be kell nyújtani, melynek határideje:
2016. november 08.

Pályázati adatlapokat az interneten keresztül kell kitölteni az alábbi címen: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx