Álláshirdetés - óvodapedagógus

Hetesi Mese-Vár Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetesi Mese-Vár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, munkaköri leírás, valamint az intézményi dokumentumok által meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurjancsek Zoltánné óvodavezető nyújt, a +36 20/380-3291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hetesi Mese-Vár Óvoda címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Kurjancsek Zoltánné, Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hetes.hu - 2018. augusztus 2.