Álláshirdetés - családsegítő

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

CSALÁDSEGÍTŐ

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony jellege/időtartama:

Rész munkaidős, heti 30 órás, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: az intézmény ellátási területe.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A hatályos jogszabályoknak megfelelő komplex családgondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló oklevelek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, határozottság, döntésképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör  a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. DECEMBER 03..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető nyújt, a 06/82/589-072, vagy 06/30/257-5008-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
  • Elektronikus úton Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető részére a sjadcsase@gmail.com e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges és részletes információ:

www.somogyjad.hu és www.kozigallas.gov.hu