Álláshirdetés - családsegítő

Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ felvételt hirdet családsegítő munkakör betöltésére

közalkalmazotti kinevezéssel, határozatlan időtartamra, heti 40 órában

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A családsegítő feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény, illetve az ehhez kapcsolódó rendeletek tartalmazzák.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Jelentkezési  feltételek: 

  • Főiskolai végzettség, 15/1998. (IV.30.) NM rendelete családsegítőre vonatkozó képesítés
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
  • 6 hónapos próbaidőn történő megfelelés
  • B kategóriás jogosítvány, gépjármű
  • Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél
  • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet melléklete családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél hiteles másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A kiírással kapcsolatban további információt Pfaffné Barna Beáta intézményvezető nyújt a 70/931-18-67 telefonszámon és a szaszkkmero@gmail.com e-mail címen.