Álláshirdetés - Bodrog Önkormányzat

Bodrog Község Önkormányzata

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Bodrog Község Önkormányzata

 

önkormányzati ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7439 Bodrog, Kossuth utca 54.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- hivatali ügyintézés - irodai eszközök beszerzése, rendezvényekre eszközök beszerzése - polgármester munkájának segítése - közösségi programok szervezése, lebonyolítása - községi könyvtár vezetése, ügyfélszolgálata, Megyei Könyvtárral való kapcsolattartás, adminisztráció vezetése - pályázatok figyelése (Kihívás Napja, Európai Mobilitási Hét, TeSzedd!, stb.) - civil szervezetek, helyi klubok segítése - napközi gyerekeknek, szünidei étkeztetés lebonyolítása - IKSZT facebook oldalának vezetése, IKSZT, Könyvtár honlapjának frissítése - Bodrogi Hírmondó szerkesztése havonta - Önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolítása, konferálása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati igazgatás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Felelős, önálló munkavégzés
 • Kiváló szintű problémamegoldó készség
 • Jó szintű kommunikáció és kapcsolatteremtő készség
 • együttműködési készség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Norbert polgármester nyújt, a 70/650-1474 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bodrog Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7439 Bodrog, Kossuth utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 855/2017 , valamint a munkakör megnevezését: önkormányzati ügyintéző.
 • Elektronikus úton Erdei Norbert polgármester részére a polgarmester@bodrog.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Erdei Norbert polgármester, Somogy megye, 7439 Bodrog, Kossuth utca 54. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.