ÁLLÁSHIRDETÉS - ÁPOLÓ

Ezüstjuhar Szociális Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ezüstjuhar Nyugdíjasház

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2022. február 28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Időskorúak ápolása gondozása a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SzCsM-ben foglaltaknak megfelelő,

•         Szociális vagy egészségügyi intézményben ápoló munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szociális érzékenység, empátia, együttműködési és konfliktuskezelési készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ezüstjuhar Szociális Központ címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2020. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 16.