A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. § és 4. §-a alapján az 1/2019. (II. 6.) HVI vezetői határozatában 6 főben határozta meg 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát.

A határozat innen letölthető, illetve http://hetes.hu/hvi-hatarozat/ oldalon is megtekinthető.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.