Gallyazás

Gallyazás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2014. augusztus hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Nyári diákmunka - 2014

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít. 

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. 
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. 

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A támogatás lehetséges ideje a 2014. július 1. és augusztus 31. közötti időszak.

További információért kérjük, forduljon Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkatársaihoz az 82/529-861 vagy 82/529-885 telefonszámokon! 

 

Hírdetmény erdőtervezés

HIRDETMÉNY

körzeti erdőtervezés előzetes tárgyalásáról

A Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 31-36. §-aiban és az erdőtervrendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. FVM rendeletben foglaltak alapján az erdőgazdálkodás lehetőségeit és korlátait megalapozó körzeti erdőtervet készít a Nagybajomi erdőtervezési körzetre vonatkozóan.

A körzeti erdőterv előzetes tárgyalására 2014. július 22n, 900 órai kezdettel az Igazgatóság székhelyén (Kaposvár, Fodor József tér 1.) kerül sor.

A körzeti előzetes tárgyalásra a körzeti erdőtervezéssel érintett területek erdőgazdálkodói, a helyi önkormányzatok, és a részvételre jogosult, erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek bevonásával kerül sor.

A meghívottak a fenntartható erdőgazdálkodással, az erdei életközösséggel, továbbá az erdő természetvédelmi és közjóléti célú használatával, hasznosíthatóságával kapcsolatos, elektronikus (somogy-erdeszet@nebih.gov.hu) vagy postai úton (7401Kaposvár, Pf. 149.) megküldött írásos javaslatokat, irányelveket tehetnek 2014. július 07-ig. Ilyen javaslatok lehetnek többek között a védelmi és közjóléti rendeltetésű erdők kezelésének szempontjai, vágásérettségi szakaszok, illetve a tarvágásra jelölhető faállomány típusok meghatározása, vagy a véghasználatra és erdőfelújításra vonatkozó szabályok, feltételek. Az Igazgatóság azokat a javaslatokat veheti figyelembe a körzeti erdőtervezés során, amelyek nem ütköznek jogszabályba, továbbá nem akadályozzák a fenntartható erdőgazdálkodást.

Előzetes tárgyalás időpontja: 2014. július 22.,  900 óra

Előzetes tárgyalás helyszíne: 7400 Kaposvár, Fodor József  tér 1.

 

Hirdetmény kifüggesztésének napja: 2014. június20.

Hirdetmény levételének napja: 2014. július 23.

Nagy Zoltán
Erdőtervezési osztályvezető