Alapítványi Est Hetesen

Az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány 2015. február 14-én, Valentin napon tartotta ez évi Alapítványi Estjét a hetesi tornateremben.

 

A rendezvény színvonalas műsorral kezdődött. Fellépett Fándly Csaba színművész, a Somogy Táncegyüttes kamaracsoportja, iskolánk furulya szakköre. Intézményünk tanára Bradánovicsné Csere Ildikó és informatikusunk Fekete József zongorajátékkal, volt tanítványunk nagy Evelin furulyával szórakoztatta a közönséget.

 

A vendégeket Török Tiborné polgármester üdvözölte, majd Jakab József intézményvezető, a kuratórium elnöke szólt az alapítvány céljairól, tevékenységéről.

 

Az est fővédnöke a Kapos Ternero Kft. volt.

 

A műsor után vacsora várta a vendégeket, majd kezdetét vette a hajnalig tartó mulatság, a megjelentek Bakai Péter retro discojára táncolhattak. Az Estet zenés játék és tombolasorsolás színesítette.

 

A rendezvény bevétele, valamint a támogatók adományai a következő évben a hetesi iskolások és óvodások életét, tanulását, szabadidős tevékenységét teszik könnyebbé

Anyagi támogatások:

Kapos Ternero Kft. Hetes  100.000 Ft
Laczó Bálint Hetes  70.000 Ft
Hetes Község Önkormányzata Hetes  50.000 Ft
Major Péter Budapest 25.000 Ft
Vikár Béla Termelőszövetkezet Hetes 20.000 Ft + fuvar
LisaEsther    Kft. Kaposvár 20.000 Ft
KVIKSZ Kft Kaposvár 20.000 Ft
Gärtner Andrea Hetes 20.000 Ft
Jakab József Kaposvár 20.000 Ft
Stúdió-Didakt Kft    Balatonszárszó 15.000 Ft
BLT AutoTech Kft. Kaposvár 10.000 Ft
Dr. Révfalvi és Társa Bt. Kaposvár 10.000 Ft
Tóth Gyula Somogysárd 10.000 Ft
Büki Tibor Somogysárd 10.000 Ft
Somogy Kéményseprő Kft.  Kaposvár 5.000 Ft
Várföldi Attila Hetes  5.000 Ft
Horváth Mária Hetes 5.000 Ft
Névtelen felajánló    10.000 Ft
Névtelen felajánló   5.000 Ft
Gál Ramóna Hetes 4.000 Ft
Kelemen Csaba - Justina Cukrászda   sütemény
Balogh László Kaposvár képkeretezés
Présel József Csombárd rendezvények erősítése
Zselic TV Kaposmérő képújság hirdetés

Tombola felajánlások:

Szászné Hajdú Katalin Várda festmény
Bene János Kaposvár festmény
Bakai Tamás  Hetes  
Baksa János Somogysárd  
Bódog Csaba  Dombóvár  
Dr. Albertné Vancsura Andrea Mezőcsokonya  
Famili Tamási  
Fándly Csaba színművész Kaposvár  
Fino-Food Kft. Kaposvár  
Gyöngyösi Miklós Siófok  
Győrfi Norbertné Csombárd  
Haris Jenő Hetes  
Horváth Anikó Hetes  
Horváth Mária Hetes  
Illés Szilvia  Hetes  
Kapos-Coop  Zrt.    Kaposvár  
Kétszeri László Andocs  
Király Fivérek Marcali  
Kiss Virág Anita Hetes  
Kissné Lang Mária Hetes  
Kollár Károly Somogysárd  
Komócsin Balázs Andocs  
Kurjancsek Zoltán  Hetes  
Laczó Zita    Hetes  
Laczóné Tóth Anett Hetes  
Milinte Anikó Somogyfajsz  
Molnár Tünde Kaposvár  
Nagy Vivien Hetes  
Nemesné Dobó Tünde Somogyfajsz  
Oláh Gumiszerviz Kft. Kaposvár  
Olajcsepp Kft. Hetes  
Oros Gumiszerviz   Juta  
Pappné Csapó Szilvia Hetes  
Pavelka Béla Hetes  
Pisákné Nagy Nikolett Hetes  
Planár Kft. Kaposvár      
QLR PC-bontó Kaposvár  
Sándor Tiborné Hetes  
Szabó Lászlóné Csombárd  
Szabó Zsuzsanna   Kaposvár  
Szalaki-Kántor Krisztina Hetes  
Tánczos Tibor Hetes  
Tarr Zoltán  (csavarbolt)  Kaposvár  
Tarr Zsolt Juta    
Tóth Zoltán  Hetes  
Tüskevár Patika Kaposvár  
Vajda Henriett Hetes  
Vikár Béla Horgászegyesület Hetes  
Kleopátra fodrászat Hetes  

Felhívás helyi civil szervezetek számára

FELHÍVÁS

Hetes Község Önkormányzata pályázatot hirdet tárgyi eszközök beszerzésére

 

Pályázók köre: Hetes Község területén bejegyzett, és működő civil szervezetek, valamint az önkormányzat intézményei.

 

Teljes pályázati keretösszeg: 500.000,-Ft.

 

A pályázat benyújtható bármilyen eszköz beszerzésére, amely az adott civil szervezet, vagy intézmény működéséhez szükséges és indokolt. Olyan pályázati ötleteket várunk, amelyek értékteremtő beruházásként valósulhatnak meg.

 

A támogatási összeg elnyeréséhez szükséges "Támogatási igénylőlap" Hetes Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 2/2015 (I.29.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete. A nyomtatvány megtalálható a Dokumentumok > Támogatás igénylés menüpontban. Az igényléshez csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot is.

 

Pályázat beadási határideje: 2015. március31.

 

A támogatási igény benyújtható a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban. (7432 Hetes Rákóczi Ferenc u. 34.) 

 

Pályázatuk elkészítéséhez jó munkát kívánunk!

Hetes, 2015. február 9.

Török Tiborné
polgármester

Megalakult a Hetesi Települési Értéktár Bizottság

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. január 28. napján megtartott ülésén a 2/2015 (I.28.) számú képviselő testületi határozatával megalakította a Települési Értéktár Bizottságot, melynek célja a helyi kulturális és természeti értékek gondozása, védelme.

A Hetesi Települési Értéktár Bizottság tagjaivá a képviselő- testület Bradánovicsné Csere Ildikót, Kiss Anett Fannit és Pavelka Bélát választotta.

A bizottság 2015. február 3. napján megtartotta alakuló ülését melyen Pavelka Béla alpolgármestert választották a bizottság elnökévé.

A bizottság várja a hetesiek javaslatait arra vonatkozóan, hogy melyek azok a helyi értékek, amelyek érdemes arra, hogy bekerüljenek a települési értéktárba.

Bővebb információ a települési értéktárról honlap Települési Értéktár menüpontjában található!

Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány Estje - 2015

Szeretettel meghívjuk

Az

"Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány"

Estjére

 

Fellépők: Fándly Csaba színművész, Iskolánk furulyaszakköre, Somogy

Táncegyüttes Kamaracsoportja,

Fekete József és Bradánovicsné Csere Ildikó

 

Fővédnök: Kapos Ternero Kft.

Zene: Dj. Bakai

Helyszín: Hetes Sportcsarnok

Időpont: 2015.február 14. 19:00

Jegy ára: 2500 Ft (vacsorával)

1000 Ft (belépőjegy, támogatói jegy)

Jegy az iskolában is vásárolható: 06-30/416-4932

Egyeztetés rendezvényekről

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyeztetett a helyi civil szervezetekkel, az egyházakkal,az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és az iskolával a 2015. évben megrendezésre kerülő eseményekkel kapcsolatban. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egyeztetésen megjelenteknek. Az egyeztetés eredményeképpen a rendezvények időpontjai az "Eseménynaptár" menüpontra kattintva megtalálhatók.

 

Török Tiborné
polgármester

 

Álláshirdetés - Kapos Ternero Kft.

A hetesi Kapos Ternero Kft. hentes szakmunkásokat, vágóhídi betanított munkásokat, üzemvezető-helyettest, valamint az új csomagoló üzembe részlegvezetőt keres azonnali belépéssel. A feladatok egy részével fizikai munka is jár. Egyes munkaköröknél előnyt jelent a csomagolásban való jártasság.

A munkák speciális szakképesítést nem igényelnek. Az önéletrajzokat a ternero@t-online.hu címre várjuk.  

Falugazdász ügyfélfogadása 2015. januárjától

FALUGAZDÁSZ: NACSA ANTAL                      

Tel.: 70/489-3929

Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8 – 9 Kaposvár Hetes Juta Juta Mezőcsokonya
9 – 10 Kaposvár Hetes Somogyjád Juta Mezőcsokonya
10 – 11 Kaposvár Hetes Somogyjád Várda Mezőcsokonya
11 – 12 Kaposvár Csombárd Somogyjád Várda Somogysárd
12 – 13 Kaposvár Bodrog Alsóbogát Várda Somogysárd
13 – 14 Kaposvár Bodrog Edde Kaposvár Újvárfalva
14 – 15 Kaposvár Somogysárd Osztopán Kaposvár -
15 – 16 Kaposvár Somogysárd Osztopán Kaposvár -

Falugazdász ügyfélfogadása

A FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

 

SZERDA 14-15 ÓRÁIG

 

FALUGAZDÁSZ:

 

Dobrovóczky Pál

TEL.: 70/489-3930

Szociális tűzifa felhívás 2014

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 72 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelem az önkormányzati hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan lakos, akinek:

 • A téli fűtés megoldása problémát okoz, a család vagyonnal nem rendelkezik
 • A család egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át nem haladja meg.
 • A kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 

Az elbírálás során előnyt élveznek: aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesülők, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2014. november 28.

A kérelmek elbírálását Hetes Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

 

Török Tiborné
polgármester

Áramszünet - 2011-11-20

ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Lakosság!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében áramszünet lesz

2014. 11. 20-án 08.30 órától várhatóan 15.00 óráig

Hetes TSZ telep, Vikár Béla 58-89-ig, 1-14-ig,

Rákóczi utca 16-44-ig, 1-19-ig területen

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét. hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 82/502-934 telefonszámon, vagy a 82/502-922 faxszámon varjuk.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon-deldunantul.com

Meghívó alakuló ülésre

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor a Faluházban

 

 

alakuló ülést tart, amelyre tisztelettel meghívjuk a település lakosságát, a volt képviselőket, az önkormányzati fentartású intézmények vezetőit, a Somssich Imre Általános Iskola igazgatóját valamint minden kedves érdeklődőt.

Megelőzési tanácsok Mindenszentek és Halottak Napja idejére

Megelőzési tanácsok Mindenszentek és Halottak Napja idejére

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, elhelyezzük a kegyelet virágait, meggyújtjuk az emlékezés lángját.

A bűnözők is tudják ezt, amíg Önök a temetőkben szeretteikre, ismerőseikre emlékeznek, veszélybe kerülhetnek felügyelet nélkül hagyott értékeik.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordult elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, a sírokról virág, koszorú eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira. Az áldozattá válás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a Rendőrség tanácsait!

 • Járműveikben látható helyen ne hagyjanak értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát, stb.)! Járműveiket minden esetben zárják le!
 • Lehetőség szerint használják a forgalmas, jól kivilágított parkolóhelyeket!
 • Alkalmazzanak mechanikai és/vagy elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket!(A gépkocsira és a lakásra vonatkozóan is!)
 • Utazás, továbbá nagyobb tömegben való tartózkodás esetén fordítsanak fokozottabb figyelmet értékeikre!
 • Ne tartsanak pénztárcát, okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben!
 • Ne tegyenek egy helyre pénztárcát, csekket, hitelkártyát, iratokat, mobiltelefont! (Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy a kézre, lábra erősíthető, övön hordható, illetve a ruházat alatt nyakba akasztva viselhető táskák.)
 • Bankkártyájuk mellett soha ne legyen ott a PIN kód!
 • Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt látnak maguk mellett, ellenőrizzék értékeik meglétét!
 • Ha tetten érik a tolvajt, hangosan kérjenek segítséget, értesítsék a rendőrséget!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy a fentiekben ismertetett jogsértéseket tapasztal, azonnal értesítse a Rendőrséget a díjmentesen hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon! Gépkocsifeltörés, lakásbetörés esetén fontos a helyszín eredeti állapotának megőrizése!

Még néhány jó tanács közlekedőknek:

 • A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel!
 •  Ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések várhatók, a kialakult forgalom függvényében. Ne „megszokásból” közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról.
 • Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket, mert azok életet menthetnek!

Meghitt megemlékezést, balesetmentes közlekedést kívánunk!

 

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
Bűnmegelőzési Osztály

 

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121
TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772
E-mail:bunmeg@somogy.police.hu

Önkormányzati választás eredménye

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a szavazatok megszámlálását követően megállapította a polgármester-választás valamint az egyéni listás képviselő-választás eredményét. 

A polgármester választást Török Tiborné nyerte 212 szavazattal. Második helyen Éhl Szabolcs végzett 194 szavazattal. Egyed Tamás 122 míg Bakai Tamás polgármester-jelölt 23 szavazatot kapott.

Az egyéni listás képviselő-választás eredményeként az alábbi jelöltek szereztek mandátumot:

 • Pavelka Béla - 249 szavazat
 • Kurjancsek Zoltán - 246 szavazat
 • Éhl Fülöp - 240 szavazat
 • Laczóné Hardi Márta - 231 szavazat
 • Bakai Tamás - 173 szavazat
 • Király Lászlóné - 160 szavazat

A Hetesi Helyi Választási Bizottságnak a polgármester-választás, valamint az egyéni listás képviselő-választás eredményét megállapító határozatai megtalálhatók a HVB határozatok menüpontban. 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat - 2015

Hetes Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak 2014. november 7-ig.

A pályázat kötelező mellékletei "A" típus:

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről
 2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (vagyonnyilatkozat)
 3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok:(amennyiben van) 

A pályázat kötelező mellékletei "B" típus:

 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (vagyonnyilatkozat)
 2. A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok:(amennyiben van) 

Letölthető dokumentumok:

Polgármesterjelöltek bemutatkozása

Meghívó!

Tisztelt Hetesi Lakosok, Kedves Választópolgárok!

Szeretettel meghívjuk Önöket a 2014. október 06.-án
(hétf
ő) 18:00 órakor tartandó, Polgármesterjelöltek bemutatkozó estjére!

Helyszín: Faluház

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

 

Tisztelettel:

 

Török Tiborné 
FIDESZ-KDNP
Éhl Szabolcs
független jelölt 
Bakai Tamás
független jelölt 
Egyed Tamás
független jelölt

  

2014. október 06. 18:00 Faluház

Itthon vagy – Magyarország, szeretlek - Hetes 2014

Itthon vagy – Magyarország, szeretlek - Hetes 2014

Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát

2014.09.27-én 16,00 órakor a hetesi 

Kultúrházban tartandó

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”

rendezvényünkre, melynek keretében átadásra kerül a parkon átvezető sétány.

Műsort adnak:

 • Somssich Imre általános iskola 
 • Hetesi Mese-Vár Óvoda
 • Nyugdíjas klub

17:30 órától vacsora

19:30 órakor fellép Ősz Gabriella – Megarox  egyesület tagja

20:30 Közös tűzgyújtás a parkban.

Értesítés kéményseprő szolgáltatás végzéséről

Értesítés kéményseprő szolgáltatás végzéséről

A Somogy Kéményseprő-Mester KFT. értesíti Hetes lakosságát és közületeit, hogy a 2014. II. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén.

 

Szeptember 30.  Petőfi S. u. 1 – 44-ig.
Október 01.  Petőfi u. 45 – 59-ig., Ady E. u. 1 – 28-ig.
Október 02.  Ady E. u. 29 – 44-ig., Sétáló u. 53 – 32-ig.
Október 03.  Sétáló u. 27 -1-ig., Pete L. u., Hársfa u.
Október 06.  V I S S Z A J Á R Á S
Október 07.  Vikár B. u. 2 – 42-ig.
Október 08.  Vikár u. 43 – 87-ig.
Október 09.  Vikár u. 90 – 91., 1 – 24-ig.
Október 10.  Rákóczi F. u. 25 – 43-ig., Fűzfa u. 1 – 41-ig.
Október 13.  V I S S Z A J Á R Á S
Október 14.  Fűzfa u. 43 – 53-ig., 60 – 2-ig.
Október 15.  József A. u., Felsőmajor
Október 16.  V I S S Z A J Á R Á S

A munkák elvégzését a 2012. évi XC. tv. és a 63 / 2012. (XII.)sz. BM rendelet, valamint Hetes község önkormányzati rendelete teszi kötelezővé. 

 

Kérjük, hogy a kéményekhez való bejutást biztosítani szíveskedjenek a jelzett időszak alatt.

A munkát végző dolgozó neve:
Kovács Károly 06-30-259-1752

Somogy Kéményseprő-Mester KFT. 

Megtörtént a szavazólapok jóváhagyása

A Hetesi helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én jóváhagyta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán használt egyéni listás, valamint a polgármesteri szavazólap mintáit. 

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás 2014 > HVB határozatok menüpontban.

Kisorsolta a HVB a jelöltek sorrendjét

A Hetesi Helyi Választási Bizottság további két egyéni listás jelöltet vett nyilvántartásba Bézsenyi József és Daróczi Róbert jelöltek személyében. Az újabb jelöltek nyilvántartásba vételét követően a HVB kisorsolta a polgármesterjelöltek és az egyéni listás jelöltek sorrendjét.

A sorsolás eredményeképpen a szavazólapon a polgármesterek az alábbi sorrendben szerepelnek a 22/2014. (IX. 08.) HVB határozat alapján

 1. Török Tiborné
 2. Éhl Szabolcs
 3. Bakai Tamás
 4. Egyed Tamás

A képviselőjelöltek sorrendje a 21/2014. (IX. 08.) HVB határozat alapján a következő :

 1. Pavelka Béla
 2. Laczóné Hardi Márta
 3. Éhl Fülöp
 4. Békei Pál
 5. Fülöpné Lévai Éva
 6. Keszi László
 7. Bézsenyi József
 8. Kurjancsek Zoltán
 9. Szabóné Bojtor Annabella
 10. Bakai Tamás
 11. Bakainé Antal Judit
 12. Daróczi Róbert
 13. Király Lászlóné
 14. Pappné Csapó Szilvia

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás 2014 > HVB határozatok menüpontban.

Ismét ülésezett a Hetesi Helyi Választási Bizottság

A Hetesi Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 05-én 13:00 órakor kezdődő ülésén 1 képviselőjeltöt és további 3 polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba. A nyilvántartásba vett polgármesterekkel a polgármesterjelöltek száma 4-re emelkedett Hetes községben, míg a képviselőjelöltek száma 12, amely jelenleg pontosan kétszerese a megválasztható képviselők számának.

 

Nyilvántartásba vett polgármesterjelölt:

 • Éhl Szabolcs
 • Bakai Tamás
 • Török Tiborné

Nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek:

 • Bakainé Antal Judit

A jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő 2014. szeptember 08-án (hétfő) 16:00 órakor lejár, a határidő jogvesztő.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság következő ülésének időpontja 2014. szeptember 08. (hétfő) 16:00, amely ülésen a bizottság kisorsolja a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. 

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás 2014 > HVB határozatok menüpontban.

Újabb jelöltek az önkormányzati választáson

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a mai napon újabb hét képviselőjelöltet és egy polgármester jelöltet vett nyilvántartásba. A bizottság Hetesi Helyi Választási Iroda által előkészített választási iratokat a beérkezésük sorrendjében tekintette meg. Valamennyi jelölt eleget tett a választási eljárásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek ezért a bizottság döntött a nyilvántartásba vételükről.

Nyilvántartásba vett polgármesterjelölt:

 • Egyed Tamás

Nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek:

 • Éhl Fülöp
 • Fülöpné Lévai Éva
 • Szabóné Bojtor Annabella
 • Bakai Tamás
 • Király Lászlóné
 • Pappné Csapó Szilvia
 • Laczóné Hardi Márta

 

Az újonnan nyilvántartásba vett jelöltekkel a képviselőjelöltek száma Hetes községben 11-re emelkedett. 

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás 2014 > HVB határozatok menüpontban.

Ülésezett a Hetesi Helyi Választási Bizottság

Az alakuló ülést követően 2014. augusztus 29-én ismételten ülést tartott a Hetesi Helyi Választási Bizottság (HVB). A hét folyamán négy egyéni listás képviselőjelölt adta le a Hetesi Helyi Választási Irodánál (HVI) az önkormányzati választáson való induláshoz szükséges ajánlást. A HVI munkatársai a választási eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján ellenőrizték az ajánlásokat, melyet a HVI a bizottság rendelkezésére bocsátott. A HVB az ülésen áttekintette a jelöltek által benyújtott iratokat és megállapította, hogy minden jelölt eleget tett a törvényi követelményeknek majd döntött a nyilvántartásba vételükről.

A HVB által nyilvántartásba vett egyéni listás képviselőjelöltek:

 • Pavelka Béla
 • Keszi László
 • Békei Pál
 • Kurjancsek Zoltán

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás 2014 > HVB határozatok menüpontban.

A HVB a következő ülését előreláthatólag 2014. szeptember 05-én 13:00 órakor tarja.

Megalakult a Hetesi Helyi Választási Bizottság

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 22-i testületi ülésén megválasztotta a Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

 

A Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:

 • Pelőcz Sándor 
 • Szabó Jánosné
 • Sándor Tiborné
 • Békei Mária
 • Takács Ildikó
 • Bradánovicsné Csere Ildikó
 • Szalaki-Kántor Krisztina

 

A választási bizottság tagjai a megválasztásukat követően Török Tiborné, Hetes község polgármestere előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel letették az esküt.

 

Az eskütételt követően a helyi választási bizottság megtartotta az alakuló ülését, melyen a bizottság elnökének Pelőcz Sándort, míg elnökhelyettesének Szabó Jánosnét választotta meg.

 

Tájékoztatjuk az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy az ajánlóívek átvételére -től van lehetőség a Hetesi Helyi Választási Irodánál. Ajánlóív igényléséhez szükséges nyomtatvány a Közös Hivatal > Dokumentumok > Önkormányzati választás 2014 menüből, vagy ide kattintva letölthető. Az induláshoz szükséges nyomtatványok az önkormányzati hivatalban is átvehetők.

 

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztató füzetet állított össze a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához, mely ide kattintva megtekinthető.

Falunap Hetes 2014

Hetes Község Önkormányzata

Tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

2014. augusztus 30.-án tartandó

"Falunap" rendezvényünkre.

Helyszín: Hetes, Vikár Béla u. 1. Sportpálya, valamint a Pogányvölgyi Víztározó

 

Kulturális programjaink

 

12:00

Megnyitó
A rendezvényt megnyitja: Török Tiborné polgármester

12:30 Kaposvári Fúvószenekar műsora
13:00 - 14:00  Ebéd
14:30  Hetesi Nyugdíjas Klub fellépése
15:00  Somogy Táncegyüttes bemutatója
18:00  Meglepetés vendég
19:00  Megarox Egyesület zenés-táncos összeállítása
20:00  Retro DiscoSportrendezvények:

 

08:00 - 12:00
 • Tóth Lajos Horgász Emlékverseny
 • strandröplabda
 • lábtengó
 • játékos sorversenyek
17:00 Hőlégballon bemutató

 

Gyermek programok:

Csúszda, óriás akadálypálya, ugráló vár, arcfestés, lufi hajtogatás.

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Hetes Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az 5/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozatban megállapította az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.

 

A határozat alapján Hetes községben

 • a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 10
 • a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 29

 

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken az ajánlások száma a következőképpen alakul:

 

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma településenként
  Képviselőjelölt Polgármesterjelölt
Hetes 10 29
Bodrog 4 11
Csombárd 3 8
Várda 5 13

 

A határozatok megtekinthetők a HVI határozatok menüben. Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát megállapító határozatok ellen 3 napon lehet kifogással élni az illetékes helyi választási bizottságnál. 

Gallyazás

Gallyazás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2014. augusztus hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!