Gondozói állás pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Ezüstjuhar Nyugdíjasházban

gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021. február 1-től előreláthatóan 2023. december 31-ig.

                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A bentlakásos ellátást igénybe vevők teljes körű gondozási és alapápolási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         A szociális gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szakképzettség
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • egészségügyi alkalmasság
  • magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

Szakmai elhivatottság, gyakorlatias feladatértelmezés, empátia, tolerancia, felelősségtudat, stressztűrő képesség, döntésképesség, pontosság, kiegyensúlyozottság, adekvát kommunikáció, kapcsolatteremtő készség, konfliktusmegoldó készség,  konszenzus készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Idősek Otthonában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
  •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  •         szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 06/82-485-956-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető részére az ezustjuhar.haz@kapos-net.hu e-mail címen keresztül